Història

La Fundació Privada Futura Penedès, és hereva de la Fundació Privada Futura Local, que va néixer l’any 2006, amb la finalitat de formar a càrrecs electes. L’any 2016, amb la modificació dels seus estatuts es va convertir en un Fundació que persegueix  noves finalitats:

En L’àmbit cultural:  suport i promoció de la difusió de la cultura per mitjà de projectes en l’àmbit de la creació cultural i formativa, de la difusió en la societat del coneixement científic, del desenvolupament o innovació tecnològica, de l’art i les humanitats .

En l’àmbit social:  contribuir a la millora de les condicions de vida dels col·lectius més desprotegits, amb la recaptació de fons per les entitats del tercer sector.

En l’àmbit Polític: La Fundació té per objecte aprofundir en una major capacitació professional dels càrrecs electes, especialment en l’àmbit local, així com a la seva ciutadania sempre que això resulta en una millora de la democràcia participativa a fi i efecte d’estar amatents als nous reptes que implica liderar una societat en situació de canvi permanent.

En l’àmbit mediambiental: La Fundació explora la generació de valor ambiental i social a partir del desenvolupament sostenible i la responsabilitat social; fomentarà el lideratge empresarial pel desenvolupament sostenible dels negocis; fomentarà activitats per la millora mediambiental per la protecció de l’entorn i promou la informació, formació i sensibilització de la societat en el respecte i conservació del medi ambient.

 En l’àmbit científic, educatiu i d’investigació: La Fundació fomentarà i promou tot tipus d’activitats relacionades amb l’estudi i la investigació per afavorir el creixement econòmic i social, polític, cultural, mediambiental des de la perspectiva de la seva incidència en la millora efectiva de la qualitat de vida. L’impacte mediambiental i la cohesió social i cultural

L’any 2019, hem donat un pas endavant, amb el canvi de nom per Fundació Privada Futura Penedès, per arrelar-la més al territori penedesenc.