Organigrama

organigrama

Comitè de direcció

La composició del Comitè de Direcció, d’acord amb la sessió extraordinària del dia 21 de setembre de l’any 2019, i per un mandat de quatre anys, és la següent:

1.     Presidenta, Sra. M. Josep Tuyà

2.     Secretari, Sr. Jordi Gelida

3.     Vocal 1, Sr. Raimon Gusi

4.     Vocal 2, Sra. Berta Jardí

Directora, Sra. Montse Guilera

Els càrrecs del Comitè de Direcció són sense retribució.