Dades inicials

La Fundació Futura Penedès és una entitat social sense afany de lucre compromesa amb la bona gestió i la transparència de la seva activitat.

Per aquest motiu, i per donar compliment als instruments de transparència, establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions, posem a la vostra disposició la següent informació:

  • Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1705
  • Inscrita en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
  • Inscrita en el Registre Comarcal d’Entitats Ciutadanes, del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

  • Inscrita en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA FUTURA PENEDÈS: Text refós estatuts fundació privada FUTURA PENEDÈS

Podeu llegir les FINALITATS de la fundació privada Futura penedès i la MISSIÓ, VISIÓ I VALORS a l’apartat La Futura