Estructura directiva

D’acord amb l’Article 9, del Text refós dels Estatuts la representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat.

La composició del Patronat, d’acord amb la sessió extraordinària del dia 21 de setembre de l’any 2019, i per un mandat de quatre anys, es la següent:

  1. Presidenta, Sra. M. Josep Tuyà i Manzanera

  2. Secretari, Sr. Jordi Gelida i Ventura

  3. Vocal 1, Sr. Raimon Gusi i Amigó

  4. Vocal 2, Sra. Berta Jardí i Soler

  5. Vocal 3, Carme Gelida i Ventura

  6. Vocal 4, Pere A. Amadó i Cercós

  7. Vocal 5, Eloi Miralles i Figueres