MISSIÓ, VISIÓ i VALORS

  • Missió

La Fundació té per missió transformar persones i comunitats a través de les nostres finalitats, principalment amb actes culturals per  construir una societat oberta, inclusiva i que sigui generadora d’oportunitats pels col.lectius mes necessitats.

  • Visió

Futura Penedès aspira a ser, dins del seu àmbit d’actuació territorial, un referent en l’impuls de la vida social i cultural del Penedès i connectem iniciatives innovadores que, des de la cultura, l’educació i la sostenibilitat, transformin i millorin la nostra societat. La Fundació vol actuar com un agent de transformació a favor dels col·lectius que més suport requereixen, donant un estímul clar a la millora social.

  • Valors

Els valors irrenunciables que articula la nostra Fundació són la solidaritat, l’ètica, el compromís territorial, la responsabilitat, el factor humà i la independència.

La solidaritat. La més alta sensibilitat envers els col·lectius més vulnerables ens mou a promoure accions culturals per la recaptació de fons per entitats del tercer sector.

L’ètica. El treball diari es desenvoluparà per a generar confiança en totes les nostres relacions, basant l’activitat en la transparència, el rigor, la honestedat i el comportament ètic.

El compromís territorial. L’àmbit en el que la Fundació concentrarà la seva actuació en el territori penedesenc

La responsabilitat. La gestió de la Fundació haurà d’ajustar-se a criteris de sostenibilitat, prudència,  proporcionalitat i transparència en totes les seves activitats i projectes.

El factor humà. El respecte per la dignitat de les persones i la contribució al seu benestar, són factors essencials. En l’actuació de la Fundació es garanteix la no discriminació per motius de raça, gènere, nacionalitat, religió, orientació sexual, estat civil, opinions polítiques o qualsevol condició personal, física o social.

La independència. En el marc competencial que en cada moment correspongui, els processos de valoració i decisió han d’ésser íntegres i objectius, allunyats de tota influència que pugui malmetre la imatge de la Fundació.

La catalanitat: promoció de la llengua, cultura i nació catalana.